Kliknimo

Oglašavanje

 

Pozicioniranje i izdvajanje „malih oglasa“ na portalu:

 

PRIMJER IZDVOJENIH OGLASA
IZDVOJEN OGLAS
- oglas istaknut narančastom pozadinom unutar liste malih oglasa
- prikazuje se u pripadajućoj listi kategorije odnosno podkategorije, županije i grada
- nije istaknut pozicijom
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja


KLIKNIMO IZDVOJEN OGLAS
- oglas istaknut narančastom pozadinom i dodatno pozicioniran na vrhu liste malih oglasa
- dodatno se prikazuje na naslovnici i svim pripadajućim kategorijama, podkategorijama, županije i grada
- prikazuje se u rotaciji
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja


POSEBNA PONUDA
- oglas konstantno stoji u vrem. periodu na istaknutoj poziciji (flat oglas, nije u rataciji)
- mogućnost odabira stranica  prikazivanja (naslovnica, kategorija, podkategorije,
upanija, grad)
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja
- na svakoj stranici maks. moguće 4 pozicije (4 oglasa)


KLIKNIMO IZLOG
- logotip oglašivača koji otvara izlog sa kompletnom ponudom
- prikazuje se na naslovnici i u vrhu pripadajuće kategorije, podkategorije, županije i grada
- prikazuje se u rotaciji
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja

 

Za sve vrste komercijalnog oglašavanja banerima, molimo Vas obratite se na:

 

Kliknimo.hr - tel.: +385 (0)21 352-714

 

fax: +385 (0)21 383-091

 

email: info@kliknimo.hr

 

Više informacija uskoro.

 

Pozicioniranje i izdvajanje „malih oglasa“ na portalu:

 

PRIMJER IZDVOJENIH OGLASA
IZDVOJEN OGLAS
- oglas istaknut narančastom pozadinom unutar liste malih oglasa
- prikazuje se u pripadajućoj listi kategorije odnosno podkategorije, županije i grada
- nije istaknut pozicijom
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja


KLIKNIMO IZDVOJEN OGLAS
- oglas istaknut narančastom pozadinom i dodatno pozicioniran na vrhu liste malih oglasa
- dodatno se prikazuje na naslovnici i svim pripadajućim kategorijama, podkategorijama, županije i grada
- prikazuje se u rotaciji
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja


POSEBNA PONUDA
- oglas konstantno stoji u vrem. periodu na istaknutoj poziciji (flat oglas, nije u rataciji)
- mogućnost odabira stranica  prikazivanja (naslovnica, kategorija, podkategorije,
upanija, grad)
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja
- na svakoj stranici maks. moguće 4 pozicije (4 oglasa)


KLIKNIMO IZLOG
- logotip oglašivača koji otvara izlog sa kompletnom ponudom
- prikazuje se na naslovnici i u vrhu pripadajuće kategorije, podkategorije, županije i grada
- prikazuje se u rotaciji
- mogućnost odabira vremenskog perioda oglašavanja

 

Za sve vrste komercijalnog oglašavanja banerima, molimo Vas obratite se na:

 

Kliknimo.hr - tel.: +385 (0)21 352-714

 

fax: +385 (0)21 383-091

 

email: info@kliknimo.hr

 

Više informacija uskoro.